English

מי היא קבוצת צבע בטבע

קבוצת האמנים צבע בטבע מאגדת בתוכה אמנים מכל תחומי האמנות הפלסטית, ציור, רישום, פיסול בטכניקות שונות ומגוונות, לכל אמן, יחודיות משלו. המשותף לכולם הוא הרצון ליצור ביחד. מעת לעת הקבוצה מתארגנת ויוצאת ליצור בחיק הטבע. כל אמן, צייר או פסל יוצר את העולם היצרתי שלו עצמו, אבל היצירה נעשת בחברותה וביחד. יצירותיהם של אמני  צבע בטבע מוצגות בתערוכות קבוצתיות במקומות שונים בארץ.

תגים